.

 

 භාවනා කමටහන් දේශනා

අරියවංස දේශනාව (2) ඇසුරින් කල දේශනය

  • අරියවංස සූත්‍රය ඇසුරින් 2016 වසරේදී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2016

ස්ථානය: අනුරාධපුරය රුවන්මාලි මහා සෑය අභියස දී

කාලය: පැය 6


ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_Ariyawansa_Deshanawa.mp371.65Mb.