.

 

සදහම් චාරිකා දේශනා

 

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සදහම් චාරිකා වැඩසටහන යටතේ, දිවයිනේ විවිඩ ප්‍රදේශ වල පැවැත්වීමට නියමිත, සුත්‍ර ඇසුරින් කෙරෙන ධර්ම දේශනා, පැවැත්වෙන පිළිවෙල අනුව මෙහි ඇතුලත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

දේශනා බාගත කරගැනීමේ යම් අපහසුවක් ඇත්නම් chiththa.vishuddhi@gmail.com  වෙත e-mail පණිවිඩයක් එවනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

නිබ්‌බෙධික සූත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

2015/11/15 දින නිබ්‌බෙධික සූත්‍රය ඇසුරෙන් දේශනා කරන ලද පැය 3ක පමණ දේශනාව.

විස්තර

දිනය :       2015-11-15

ස්ථානය:     ශ්‍රි සුධර්මාරාම විහාරස්ථානය, ගෝනපොල, කුඹුක උතුර

කාලය:      පැය 3

ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

SC_NibbedikaSuthraya_15112015.mp342.38Mbහඬ පටය