.

 

සදහම් චාරිකා දේශනා

 

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සදහම් චාරිකා වැඩසටහන යටතේ, දිවයිනේ විවිඩ ප්‍රදේශ වල පැවැත්වීමට නියමිත, සුත්‍ර ඇසුරින් කෙරෙන ධර්ම දේශනා, පැවැත්වෙන පිළිවෙල අනුව මෙහි ඇතුලත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

දේශනා බාගත කරගැනීමේ යම් අපහසුවක් ඇත්නම් chiththa.vishuddhi@gmail.com  වෙත e-mail පණිවිඩයක් එවනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

මහාපරිනිබ්බාන සූත්‍රය (2) ඇසුරින් කල දේශනය

  •  මහාපරිනිබ්බාන සූත්‍රය ඇසුරින් 2016 ජනවාරි. 31 දින පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2016 ජනවාරි 31

ස්ථානය: යක්කල ශ්‍රි සලිලදස්සනාරාමය

කාලය: පැය 5

Youtube හරහා නැරඹීමට  - https://youtu.be/OSRneceSiFg


වීඩියෝ

වීඩියෝව

ඇසීමට

හඬ පටය

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

SC_PrinibbanaSuthraya_31012016.mp363.07Mbහඬ පටය
SC_PrinibbanaSuthraya_31012016.mp4765.83Mbවීඩියෝව
SC_PrinibbanaSuthraya_31012016_L.mp4945.34Mbතත්වයෙන් ඉහල වීඩියෝව