.

 

සදහම් චාරිකා දේශනා

 

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සදහම් චාරිකා වැඩසටහන යටතේ, දිවයිනේ විවිඩ ප්‍රදේශ වල පැවැත්වීමට නියමිත, සුත්‍ර ඇසුරින් කෙරෙන ධර්ම දේශනා, පැවැත්වෙන පිළිවෙල අනුව මෙහි ඇතුලත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

දේශනා බාගත කරගැනීමේ යම් අපහසුවක් ඇත්නම් chiththa.vishuddhi@gmail.com  වෙත e-mail පණිවිඩයක් එවනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

කසීභාරද්‌වාජ සූත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

  •  කසීභාරද්‌වාජ සූත්‍රය ඇසුරින් 2016 ජුනි මස පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2016 ජුනි 24

ස්ථානය: ගනේමුල්ල

කාලය: පැය 4

youtube හරහා නැරඹීමට  -  https://youtu.be/4JHD0JDJSy8


ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

SC_KasiBaradwaja_Suthraya_24_06_2016.mp335.67Mbහඬ පටය