.

 

සදහම් චාරිකා දේශනා

 

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සදහම් චාරිකා වැඩසටහන යටතේ, දිවයිනේ විවිඩ ප්‍රදේශ වල පැවැත්වීමට නියමිත, සුත්‍ර ඇසුරින් කෙරෙන ධර්ම දේශනා, පැවැත්වෙන පිළිවෙල අනුව මෙහි ඇතුලත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

දේශනා බාගත කරගැනීමේ යම් අපහසුවක් ඇත්නම් chiththa.vishuddhi@gmail.com  වෙත e-mail පණිවිඩයක් එවනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය (2) ඇසුරින් කල දේශනය

  • බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය ඇසුරින් 2017 වසරේ පෙබරවාරි මස පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2017.02.04

ස්ථානය: පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලීය ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේ දී

කාලය: පැය 7

Google Drive Link

https://drive.google.com/drive/folders/0B_wiH_ABq5viWmMwOHEwSHZuRDQ

Youtube මගින් සම්පුර්ණ වැඩසටහන නැරඹීමට 

https://www.youtube.com/watch?v=jVOj5Nr9_LA

ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_Brahmajala_Suthraya.mp3183.92Mb.