.

 

සදහම් චාරිකා දේශනා

 

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සදහම් චාරිකා වැඩසටහන යටතේ, දිවයිනේ විවිඩ ප්‍රදේශ වල පැවැත්වීමට නියමිත, සුත්‍ර ඇසුරින් කෙරෙන ධර්ම දේශනා, පැවැත්වෙන පිළිවෙල අනුව මෙහි ඇතුලත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

දේශනා බාගත කරගැනීමේ යම් අපහසුවක් ඇත්නම් chiththa.vishuddhi@gmail.com  වෙත e-mail පණිවිඩයක් එවනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

මහානිදාන සුත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

  • මහා නිධාන සුත්‍රය ඇසුරින් 2017 වසරේ මැයි මස පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2017.05.06

ස්ථානය: කැලණිය රජ මහා විහාරස්ථානයේදී

කාලය: පැය 5

 google drive link - https://goo.gl/YRDt0G https://espanolcialis.net/....

Youtube මගින් සම්පුර්ණ වැඩසටහන නැරඹීමට 

https://www.youtube.com/watch?v=BG_zewb7ZnE&list=TLGGNXLEGT_nVjAxNzA1MjAxNw

ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_MahaNidhanaSuthraya_06052017.mp355.70Mb.