.

 

සදහම් චාරිකා දේශනා

 

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සදහම් චාරිකා වැඩසටහන යටතේ, දිවයිනේ විවිඩ ප්‍රදේශ වල පැවැත්වීමට නියමිත, සුත්‍ර ඇසුරින් කෙරෙන ධර්ම දේශනා, පැවැත්වෙන පිළිවෙල අනුව මෙහි ඇතුලත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

දේශනා බාගත කරගැනීමේ යම් අපහසුවක් ඇත්නම් chiththa.vishuddhi@gmail.com  වෙත e-mail පණිවිඩයක් එවනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

නිවන් මඟ විමසුම ඇසුරින් කල දේශනය

  • නිවන් මඟ විමසුම මැයෙන් 2018 වසරේ මාර්තු මස පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2018.03.03

ස්ථානය: කොළඹ, ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය  

කාලය: පැය 7

Youtube : https://youtu.be/ZeJqSbNbvHo

Mp3 : https://goo.gl/xCWVA5

ඇසීමට

බාගත කරගැනීම්

N_NiwanMagaVimasuma_03_03_2017.mp3378.50Mb.