.

 

සදහම් චාරිකා දේශනා

 

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සදහම් චාරිකා වැඩසටහන යටතේ, දිවයිනේ විවිඩ ප්‍රදේශ වල පැවැත්වීමට නියමිත, සුත්‍ර ඇසුරින් කෙරෙන ධර්ම දේශනා, පැවැත්වෙන පිළිවෙල අනුව මෙහි ඇතුලත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

දේශනා බාගත කරගැනීමේ යම් අපහසුවක් ඇත්නම් chiththa.vishuddhi@gmail.com  වෙත e-mail පණිවිඩයක් එවනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

සල්ලේඛ සූත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

  •  සල්ලේඛ සුත්‍රය ඇසුරින් 2017 දෙසැම්බර්  16 දින මොරගහතැන්න, පාදුක්ක, ශ්‍රි මහා විහාරස්ථානයේ දී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2017 -12-16

ස්ථානය: මොරගහතැන්න, පාදුක්ක, ශ්‍රි මහා විහාරස්ථානයේ දී

කාලය: පැය 5


ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

SC_SallekaSuthraya_161217.mp361.58Mb.