.

 සූත්‍ර දේශනා

 බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද සූත්‍ර පාදක කරගනිමින්, පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහසේ විසින් පවත්වන ලද දීර්ඝ ධර්ම දේශනා (එක් දේශනාවක් පැය 6 ක් පමණ වේ) මෙහි ඇතුලත්වේ.

අරියවංස දේශනාව (2) ඇසුරින් කල දේශනය

  • අරියවංස සූත්‍රය ඇසුරින් 2016 වසරේදී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2016

ස්ථානය: අනුරාධපුරය රුවන්මාලි මහා සෑය අභියස දී

කාලය: පැය 6


ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_Ariyawansa_Deshanawa.mp371.65Mb.