.

ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු

 

ඔබගේ දහම් ප්‍රශ්ණ/ගැටළු 'chiththa.vishuddhi@gmail.com' වෙත e-mail පණිවිඩයක් ලෙස එවන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. ඒවා ඔබේ කැමැත්ත පරිදි අන් අයටද දැනුවත් වීම සදහා මෙහි ඇතුලත් කරන්නෙමු.

ඔබේ ගැටළුවට පිළිතුරු පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන්වහන්සේ හෝ චිත්ත විශුද්ධි පදනම හා සම්බන්ද ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් සපයනු ඇත. පිළිතුරු video/audio පටයක් ලෙස හෝ ලිඛිත මාද්‍යයෙන් ඔබට දැනගැනීමට සලස්වමු. ඒ පිලිබඳ ඔබව දැනුවත් කරන්නෙමු. 

 

පිළිතුරු එකතුව - 1

දහම් ගැටළු සඳහා පිළිතුරු  මෙම හඬපටයෙන් ලබාගන්න.

 

2015, සැප්තැම්බර් - 1.94Mb

 

 

 

 

1. ගරුතර ස්වාමීන්වහන්ස, ජීවිතයේ දුක හදුනා ගැනීම ‘ Negative Thinking’ වලින් වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

 

2 .තෙරුවන් සරණයි!

 

දස පුණ්‍ය ක්‍රියා සහ දස කුසලය දෙකක් බව ස්වාමින්වහන්සේ පසු ගිය දේශනයකදී සඳහන් කළා. 

 

දස කුසල් වැඩීම නිවනට මග බවත් පින් කිරීම භව ගමනට හේතු වන බවත් අසා තිබෙනවා. නමුත් බොහෝ දෙනා පින සහ කුසලය එකක් බව පාළි පාඨ ඉදිරිපත් කරමින් සඳහන්  කරනවා. එකක් නම් 'ඉදං මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු' යන පාඨයයි. දස කුසලය නම් සීලය රැකීම (විරමණය )නොවේද? දස පුණ්‍ය ක්‍රියා වල සඳහන් වන සීලයත් දස කුසලයත් අතර වෙනසක් තිබේද

 

දස කුසලයෙහි සඳහන් නියත මිත්‍යා දෘෂ්ඨියෙන් වෙන් වීම සහ දස පුණ්‍ය ක්‍රියා වල සඳහන් දිට්ඨිජු කම්මතා යන දෙකෙහි වෙනසක් තිබේද

 

මෙම කරුණු පැහැදිළි කර දෙන මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

3. පහත සඳහන් දහම් කරුණු පැහැදිළි කර දෙන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

 

  පභස්සර මිදං භික්ඛවේ...යන පාඨය පැහැදිළි කිරිමේදී, අලුත උපන් දරුවෙකුගේ සිත පිළිබඳ මින් කියවෙන බව බොහෝ විට අසා තිබෙනවා. නමුත් දරුවෙකු පිළිසිඳගෙන දින 70;80ක් ගතවන විට ආයතන පහල වන බවත්, මවු කුස තුල සිටින විටත් ඉපදීමේදීත් අපමණ පීඩා විඳීමට සිදුවනබවත්, ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ පැවති පළමු දේශනයේදී හොඳින් පැහැදිළි කරණු ලැබුවා. ඒ අනුව ඉහත පාඨයෙන් අදහස් වන්නේ වෙනයම් අවස්ථාවක සිතේ තත්වයදැයි පැහැදිළි කර දෙන මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. 

 


4. පරියුට්ඨාන සහ වීතික්කමන යන සිතේ ඇතිවන ස්වභාවයන්ගේ වෙනස ද පැහැදිළි කර දෙන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි.