.

ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන වැඩසටහන

  ශ්‍රි ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අධිකරණ ලේඛකාධිකාරී පුජ්‍යතර මහාචාර්ය අත්තංගනේ රතනපාල නා හිමියන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් හා පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ සහ පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර සෝභිත ස්වාමින් වහන්සේගේ මග පෙන්වීමෙන්,

චිත්ත විශුද්ධි පදනම මගින් දීප ව්‍යාප්තව සංවිධානය කරන ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන වැඩසටහන. - විස්තර පත්‍රිකාව