.

චිත්ත විශුද්ධි - මාසික ධර්ම වැඩසටහන් මාලාව

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පැවැත්වෙන මාසික වැඩසටහන් මාලාව පිලිබඳ තොරතුරු මෙසේ සඳහන් කරමු. මෙම වැඩසටහන් පහත සඳහන් දින වලදී පැවැත්වෙන අතර වැඩසටහන් මෙහෙයවනු ලබන්නේ කම්මට්ඨානාචාර්ය පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසිනි. මෙම වැඩසටහන් පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා පැවැත්වෙන අතර අපි අෂ්ටාංග උපෝසථ සීලය සමාදන් වන බවත් දන්වා සිටිමු.

දින 12 ක දී වැඩසටහන් 12 කින් පමණ, භාවනා සඳහා අවශ්‍ය ධර්ම කරුණු කියාදීමත් දිනපතා නිවසේදී භාවනා හා ධර්ම අවබෝධය සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදීමත්, නේවාසික භාවනා වැඩසටහන් සඳහා අවශ්‍ය පෙර පුහුණුව ලබාදීමත් මෙම වැඩසටහන් වල අරමුණවේ.

මාසික ධර්ම වැඩසටහන් විස්තරය ලබාගැනීමට   - වැඩසටහන් විස්තරය

සියලු වැඩසටහන් සඳහා විමසීම්  0723687117 (ලක්මාල් ජයවර්ධන)

කොළඹ 07, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ පැවැත්වූ මාසික වැඩසටහන් වල පටිගත කරන ලද දේශනා ...

 ප්‍රත්‍යවේක්ෂා සඳහා දින සටහන් - දින සටහන් වගුව ...

 

සෑම මාසයකම පළමු ඉරිදා (සවස 12.30 සිට 5.00 දක්වා)
බෝජ්ජංග දේශනා

 

විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය. විමසීම් - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය, කොළඹ  
 සෑම මාසයකම දෙවන සෙනසුරාදා    මාවතගම සාමෝදය ශාලාව  විමසීම් - මංගලා මහත්මිය 0721404210

සෑම මාසයකම දෙවන ඉරිදා

 

විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය. කොළඹ.    විමසීම් - 011 2 694100
       
 සෑම මාසයකම තුන්වන ඉරිදා    සමාධි ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මද්‍යස්ථානය, තඹුත්තේගම     
 සෑම මාසයකම හතර වන සෙනසුරාදා    කොටිකාගොඩ රජමහා විහාරය, මාතර      

 සෑම මාසයකම හතර වන ඉරිදා

  

 අවිස්සාවේල්ල, නගර ශාලාව.  විමසීම් - කමලිනී මිය , 0775901474