වැඩසටහන්

 කොළඹ 07 ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ කඪින පින්කමට සමගාමිව පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් පැවැත්වෙන ධර්ම දේශනාව නොවැම්බර් 09 සෙනසුරාදා රාත්‍රී 9.00 සිට පසුදා පහන් වන තුරු කොළඹ 07 ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වේ.