වැඩසටහන්

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් 2019 ජනවාරි මස පැවැත්වීමට නියමිත ධර්ම වැඩසටහන් මෙසේයි.

ජනවාරි 19 - සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා - ළමා භාවනා වැඩසටහන - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය, කොළඹ.

ජනවාරි 22 - අඟහරුවාදා - පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා - භික්ෂු පුහුණු වැඩසටහන - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය, කොළඹ

ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා කැලණිය රජමහ විහාර පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ප්‍රත්‍යවේක්ෂා අධිෂ්ඨාන පා ගමන, මහා ප්‍රතිපත්ති පුජාව සහ සර්වරාත්‍රික ධර්ම දේශනාව පිලිබදව ද සිහිපත් කර සිටිමු.

වැඩි විස්තර - Prathyaweksa.pdf

තෙරුවන් සරණයි !