වෙනත් දේශනා

පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් විවිධ ස්ථාන වලදී පවත්වනලද විශේෂ දේශනා කිහිපයක්

 

2018-11-10 දින කොළඹ විපස්සනා භාවනා මාද්‍යස්ථානයේ දී දහම් ගුණ පිළිබඳව පවත්වන ලද කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනාව 

 

 

2018-10-26 දින කුරුනෑගල YMBA ශාලාවේදී පවත්වන ලද කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනාව

 

 

2018-10-21 දින මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ දී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව 

 

 

 2017-07-02 වන දින පානදුර, අළුබෝමුල්ල , අරුග්ගොඩ, ශ්‍රී ඉන්ද්‍රසරාරාම මහා විහාරස්ථානයේදී  ජීවිතයට ප්‍රායෝගික බුදුදහම මැයෙන් පවත්වන ලද සාකච්ඡාමය ධර්ම දේශනාව 

 

 

 2017-03-04 වන දින බණ්ඩාරගම පතහවත්ත ශ්‍රී පුෂ්කරාරාම ව්හාරස්ථානයේදී සමාජ විශ්වාස පිලිබඳ ව කරන ලද ධර්ම දේශනාව 

 

 

 2017-02-10 වන නවම් පොහෝ දින වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේදී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

 

 

2017-05-06 දින බණ්ඩාරගමදී පවත්වන ලද අනිත්‍ය සංඥාව පිළිබද ධර්ම දේශනාව

 

2015-11-18 දින නො. 99, දික්හේනපුර, හොරණ යන ස්ථානයේ දී පවත්වන ලද කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනාව.

 

2015-10-03 දින මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ දී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

 

 

2015-05-31 දින සිරස ගුවන්විදුලිය ඔස්සේ "සිරස දම්සක් නඳ" සඳහා පවත්වන ලද දේශනාව

 

 

2015-04-19 - පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ පවත්වන ලද පළමු ධර්ම දේශනාව.

 

youtube link -  https://youtu.be/Z4eGfHztB9k

 

2014-03-16 දින බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශයවූ පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මහරගම ධර්මායතනයේදී පවත්වන ලද පැය හතරක ධර්ම දේශනය

යථිංදඛීලෝ පඨවිංසිතෝසියා, චතුබ්භි වාතේහි අසම්පකම්පියෝ ...  තථූපමං සප්පුරිසං වදාමි, යෝ අරියසච්චානි අවෙච්ච පස්සති ...

ඉන්ද්‍රඛීලය නම් වූ කණුව යම්සේ පොළව ඇතුලට පිවිස සිටියේද, සතර දිගින් හමන සුළගින් නොසෙල්වෙන යමෙක් නුවණින් ආර්ය සත්‍ය දකීද එම සත්පුරුෂයා පෙරකී ඉන්ද්‍රඛීලය මෙන් සෙළවිය නොහැක.