ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ධර්ම දේශනා(2016~2018)

බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනය වන ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ධර්ම දේශනා නැරඹීමට පහත යොමුවෙන් බෞද්ධයා youtube චැනලය වෙත පිවිසෙන්න.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLE2cDF_-Sy_WhCh1eT-YUM22FiahZl7sT

 

පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් 2016 වසර සිට "ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන වැඩසටහන" යටතේ දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ වලදී සූත්‍ර ධර්ම ඇසුරින්  පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා.

නිවන්මග විමසුම ධර්ම දේශනාව - 2018-03-03, කොළඹ 07 ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ දී

සල්ලෙඛ සූත්‍රය - 2017.12.16 - ශ්‍රි මහා විහාරස්ථානය, මොරගහතැන්න, පාදුක්ක.

සළායතන විභංග සුත්‍රය - 2017.08.05, 2017.08.05, අභයකරුණාරත්න මුදලින්දාරාම විහාරය, පානදුර.

මහා තණ්හාසංඛය සුත්‍රය - 2017-07-01, පැපිලියාන සුනේත්‍රා දේවි රජමහ විහාරය.

මහා නිධාන සුත්‍රය - 2017-05-06, කැළණිය රජමහා විහාරය.

රථවිනීත සූත්‍රය - 2017-04-30,  ගාල්ල නගරශාලාව.

කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය - 2017-03-04, ගොඩගම බෝධිරාජාරාමය.

බ්‍රහ්මජාල සුත්‍රය - 2017.02.04, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රය.

 

අරියවංස සූත්‍ර දේශනාව - 2016-10-08, අනුරාධපුරයේ ස්වර්ණමාලී මහා සෑ රදුන් අභියස.